RAIL DẪN HƯỚNG

Ray dẫn hướng thang máy là một trong những thiết bị vô cùng quan trọng trong quá trình chuyển động của thang máy, buồng thang và đối trọng sẽ trượt dọc trên thanh ray dẫn hướng. Ray dẫn hướng đảm bảo cho cabin và đối trọng luôn nằm và chuyển động theo đúng vị trí đã được thiết kế trong giếng thang, không cho chúng dịch chuyển theo phương ngang.

Ray dẫn hướng được lắp đặt ở hai bên cabin và đối trọng với độ chính xác theo yêu cầu cần thiết (đòi hỏi chính xác về độ thắng đứng của ray, khoảng cách các đầu ray…).

Ray dẫn hướng thang máy được chia làm hai loại:

  • Ray dẫn hướng cho cabin
  • Ray dẫn hướng cho đối trọng

Một số hình ảnh của ray dẫn hướng thang máy:

0942 11 77 11

https://zalo.me/0917253701