ĐOÀN AN ĐIỀU DƯỠNG 28 (Số 106, đường Trần Phú, Phường 5, TP. Vũng Tàu) -

ĐOÀN AN ĐIỀU DƯỠNG 28 (Số 106, đường Trần Phú, Phường 5, TP. Vũng Tàu) -

ĐOÀN AN ĐIỀU DƯỠNG 28 (Số 106, đường Trần Phú, Phường 5, TP. Vũng Tàu) -

ĐOÀN AN ĐIỀU DƯỠNG 28 (Số 106, đường Trần Phú, Phường 5, TP. Vũng Tàu) -

ĐOÀN AN ĐIỀU DƯỠNG 28 (Số 106, đường Trần Phú, Phường 5, TP. Vũng Tàu) -
ĐOÀN AN ĐIỀU DƯỠNG 28 (Số 106, đường Trần Phú, Phường 5, TP. Vũng Tàu) -
 • ĐOÀN AN ĐIỀU DƯỠNG 28 (Số 106, đường Trần Phú, Phường 5, TP. Vũng Tàu)

  ĐOÀN AN ĐIỀU DƯỠNG 28 (Số 106, đường Trần Phú, Phường 5, TP. Vũng Tàu)

  Thông số kỹ thuật

  * THANG TẢI KHÁCH

  SỐ LƯỢNG: 03 thang

  TẢI TRỌNG: 750 kg - 800kg

  SỐ ĐIỂM DỪNG: 08 stops

  TỐC ĐỘ: 90 m/p

  * THANG TẢI HÀNG

  SỐ LƯỢNG: 03 thang

  TẢI TRỌNG: 300 kg

  SỐ ĐIỂM DỪNG: 02 stops

  TỐC ĐỘ: 15 m/p