CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIỆP FORMOSA (KCN Hưng Yên, Formosa, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) -

CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIỆP FORMOSA (KCN Hưng Yên, Formosa, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) -

CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIỆP FORMOSA (KCN Hưng Yên, Formosa, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) -

CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIỆP FORMOSA (KCN Hưng Yên, Formosa, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) -

CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIỆP FORMOSA (KCN Hưng Yên, Formosa, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) -
CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIỆP FORMOSA (KCN Hưng Yên, Formosa, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) -
 • CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIỆP FORMOSA (KCN Hưng Yên, Formosa, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai)

  CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIỆP FORMOSA (KCN Hưng Yên, Formosa, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai)

  Thông số kỹ thuật

  * THANG TẢI KHÁCH

  SỐ LƯỢNG: 01 thang

  TẢI TRỌNG: 3000 kg

  SỐ ĐIỂM DỪNG: 03 stops

  TỐC ĐỘ: 45 m/p

  * THANG TẢI HÀNG CÓ NGƯỜI ĐI KÈM

  SỐ LƯỢNG: 01 thang 

  TẢI TRỌNG: 3000 kg

  SỐ ĐIỂM DỪNG: 03 stops

  TỐC ĐỘ: 45 m/p